Технически данни:
Работен ход: 36" (от 1 мм до 915 мм) - регулира се.

Захранващо напрежение: 36 V DC (постоянно)
Статично натоварване 9,000 N
Товароносимост 2,500 N
Дин