Линеен мотор 8" инча , предназначен за движение на сателитни антени тип парабола или офсет с полярно окачване до 120 см.


Захранващо напрежение : 36 V
Максимален ход : 8 инча = 20.32 см
Максимално натоварване : 50 кг
Reed Sensor , 48 pulses per inch