Новини

Ние сме развълнувани да обявим, че https://satplus.infoСАТ ПЛЮС ЕООД прави големи крачки към превръщането си в по-устойчива компания.

Като лидер на пазара на техника за телевизия, интернет и видеонаблюдение, САТ ПЛЮС ЕООД – https://satplus.info се ангажира с намаляване на въглеродния си отпечатък и прилагане на екологични практики в своята ежедневна дейност.

Компанията се стреми да намали въздействието си върху околната среда, да подобри репутацията си и да спечели нови клиенти, които ценят устойчивия подход.

Чрез оптимизиране на своята верига за доставки и използване на екологични материали, компанията намалява отпадъците и гарантира, че нейните продукти имат минимално въздействие върху околната среда.

В момента като директен вносител на продукти, променяме и избора си в доставките чрез кораби към такива, които предлагат опции за биоетанол или биогориво, така че директно да намалим въглеродния си отпечатък.

Освен това САТ ПЛЮС ЕООД – https://satplus.info се ангажира да използва устойчиви опаковъчни материали, които могат да се рециклират и са биоразградими.

В САТ ПЛЮС ЕООД – https://satplus.info се опитваме да превърнем устойчивостта не просто в модна дума, а в ангажимент, който компанията приема много сериозно.

Чрез приоритизиране на екологични практики и инициативи, САТ ПЛЮС ЕООД – https://satplus.info е водеща в намаляването на въздействието върху околната среда.

Благодарим на всички наши клиенти, за непряката подкрепа при реализирането на тази положителна промяна и очакваме с нетърпение да споделим повече актуализации за нашите усилия за устойчивост в бъдеще и чиста околна среда.

30.09.2020 г. - Публикувано от Администратор

                              


САТ ПЛЮС ЕООД сключи договор за изпълнение на Проект Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

САТ ПЛЮС ЕООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

 

            Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

              Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е  в размер на 10 000.00лв., от които 8 500.00 лева (85 %) от Европейски съюз и 1 500.00 лева (15 %) от национален бюджет.

 

              При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Вашата количка е празна!