Общи условия - САТ ПЛЮС

Настоящите "Условия" уреждат взаимоотношенията между "САТ ПЛЮС" ЕООД  от една страна и потребителите на този електронен магазин. Тези условия обвързват всички потребители. С регистрирането на поръчка в електрония магазин на Сат Плюс, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Условия". 

"САТ ПЛЮС" EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България
БУЛСТАТ: BG102695046